1/1Rätt längre tid kvinnor går i skolan, desto

1/1Rätt till utbildning  Inledning: Vi alla vet att det är i skolan barn lär sig läsa och skriva. Dessa kunnigheter är en viktig grund till ett självständigt (bra) liv med goda förutsättningar för framtiden. Utbildning är en (ett sätt att komma ur fattigdom) väg ur fattigdom och utsatthet eftersom de som är utbildade har större chans att skaffa sig ett bra arbete med bra lön. Tes: Det är därför viktigt inför framtiden att alla barn och ungdomar, oavsett kön och ursprung, ska ha rätt till att gå i skolan och få en grundläggande utbildning. Argument 1: Även fast läsning, skrivning ock räkning är det mest grundläggande man lär sig i skolan så lär man sig en hel del annat som är användbart inför framtiden. Man lär sig mycket om hur människan fungerar biologiskt, vad som är farligt och ofarligt. Det betyder att de som inte får en riktig utbildning inte får tillräckligt mycket kunskap och vetskap om till exempel sjukdomar och hälsa, som är bland det viktigaste för deras chans till överlevnad.  För om de inte vet hur man behandlar en sjukdom, hur ska man då lyckas överleva den? Argument 2: Trots att det står i både Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna att alla har rätt till att gå i skolan är det ungefär 100 miljoner barn som inte får ta del av den rättigheten. Majoriteten av dessa 100 miljoner är flickor. Kvinnornas utbildning är viktig för både dem själva och samhället. Ju fler år och längre tid kvinnor går i skolan, desto senare gifter de sig och skaffar barn. Det gör också att de föder färre barn än om de inte hade gått i skolan och barnen blir friskare och bättre omhändertagna.  En annan positiv följd av längre och bättre utbildning för kvinnor är att barnadödligheten i länder där flickor utbildas minskar just eftersom kvinnorna vet mer om hur de ska ta hand deras barn bättre. Argument 3: En riktig utbildning är ett viktigt verktyg för att kunna skydda unga mot bland annat människohandel och sexuellt utnyttjande. De som går i skolan skyddas då mot dessa två hemska saker både direkt och indirekt. De skyddas direkt genom att vara i skolan istället för någon annanstans där de riskerar att utsättas. Att de i skolan får lära sig om deras egna rättigheter gör att de skyddas indirekt och kan skyddas från människohandel och sexuellt utnyttjande i framtiden. Motargument: Den största anledningen till att det är så pass många barn som inte går i skolan är fattigdom. I många länder tar avgifterna av skolgången upp en tredjedel av familjens ekonomi, vilket gör att alla familjer inte har råd att ha barn som går i skolan.  Bemöt motargument: Men vad skulle då hända om skolavgifterna avskaffas och skolan blev gratis? Enligt Unicefs artikel om utbildning har de länder som gjort skolan kostnadsfri fått en stor ökning av barn som är inskrivna i skolan. Inskrivningarna i Kenya ökade från 5,9 miljoner till 7,2 miljoner på bara ett par veckor när skolavgiften avskaffades. Några andra länder som fått liknande ökningar är till exempel Malawi, Uganda och Tanzania. Vi skulle alltså få betydligt fler barn som utbildar sig och går i skolan om alla avgifter skulle tas bort. 

Comments are closed.