În am descoperit neajunsurile ?i posibilele îmbun?t??iri pentru

 

            În prezenta lucrare de licen?a am
colaborat cu o societate comercial? din domeniul construc?iilor, acest domeniu
de activitate fiind foarte vizat pe pia?a afacerilor profitabile. Dup?
analizarea sistemului existent am descoperit neajunsurile ?i posibilele
îmbun?t??iri pentru o mai buna cooperare cu clien?ii în scopul devolt?rii ?i
cre?terii profitului societ??ii comerciale.

 Cum to?i cei care apeleaz? cu încredere la o
firm? de construc?ii î?i doresc ca ideilor ?i planurile lor s? fie cât mai bine
in?elese pentru ca o cas? de vis s? devin? realitate, sunt de p?rere ca trebuie
sa existe o leg?tur? strâns? ?i clar? între clien?i, proiectan?ii ?i executan?ii
proiectului.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Primul
capitol este dedicat analizei sistemului existen, prezentând activitatea
firmei, sistemul de conducere ?i cel condus, documentele care fac parte din
fluxul informa?ional ?i bineîn?eles, neajunsurile societ??ii ?i câteva direc?ii
de perfec?ionare.

Capitolul
2 con?ine prezentarea aplica?iei ce urmeaz? a fi proiectat?, precum ?i tabelele
?i structura bazei de date de care ne vom folosi.

            Pentru ca acea leg?tur? de care
aminteam s? fie îndeplinit? cat mai u?or, am ales s? realizez o aplica?ie la
care clien?ii vor avea acces prin intermediul paginii website a firmei.

Cât
despre aplica?ie, începând cu administrarea paginii  în care se va implamenta baza de date ?i pân?
la implicarea clientului, activitatea din cadrul aplica?iei , se va desf??ura
în um?torul mod:

            Pentru implementarea aplica?ei, este
nevoie de baza de date ce con?ine gestiunea tuturor serviciilor disponibile ale
societ??ii, gestiunea furnizorilor ?i a clien?ilor ?i totodata, gestiunea
tuturor echipamantelor, materialelor ?i utilajelor care pot fi folosite pentru
anumite lucr?ri. Dup? ce aceasta baz? de date a fost creat?, ea va putea fi
accesat? ?i de c?tre clien?i.

            Clien?ii î?i vor crea un cont prin
intermediul aplica?iei, unde vor avea acces la oferta de servicii, unde de
altfel vor putea vedea ?i disponibiliatatea execut?rii unor proiecte citind
descrierea ?i termenii de realizare ai lucr?rilor. Dup? ce ace?tia au comandat
un anumit serviciu oferit de catre firm?, vor a?tepta aprobarea. Odat?
aprobat?, comanda se va introduce in sistem, lucru care va genera în?tiin?area
Departamentului Financiar-Contabil pentru întocmirea actelor.

            Dup? semnarea contractului stabilit
între par?ile implicate, rolul aplica?iei devine acela de a l?sa posibilitatea
clientului, dac? acesta î?î dore?te, de a-?i alege dup? bunul plac materialele,
din baza de date, care vor fi folosite în proiectul dorit.

            Vor începe lucr?rile, iar pentru o
comunicare ?i mai eficient? cu clien?ii, administratorul va actualiza în
aplica?ie fiecare proces important realizat întrucât, clien?ii vor putea vedea
etapa în care se afl? proiectul, accesându-?i conturile create, oferindu-le
astfel un control asupra timpului. 

Comments are closed.