Källa: utvalda folket och utlovade Abraham ett land,

Källa: http://leftbehind.wikia.comJudendomen uppkomst Judendomen är den äldsta monoteistiska religionen i världen. Judendomen anses ligga i grund för både Islam och Kristendomen. Enligt judendomen anses israeliterna vara Guds utvalda folk. Judarnas historia började för över 4000 år sedan i Mesopotamien, nuvarande Irak. I Bibeln står det om en man som hette Abraham som Gud uppenbarade sig för och som skulle betyda väldigt mycket för Judendomen, Islam och Kristendomen. Det sägs att Gud utsåg Abraham och hans efterkommande till det utvalda folket och utlovade Abraham ett land, Kanaans land som motsvarar det nuvarande Israel/Palestina. Förutom det så slöt Gud ett förbund med honom. Förbundet innebar att Gud skulle skydda judarna som hade blivit tillsagda att sprida runt budskapet om Gud runt om i hela världen. Förutom det innebar även överenskommelsen att judarna skulle följa Guds lag. Abraham och hans ättlingar gav därefter upphov till Israels tolv stammar och räknas därför som judarnas stamfader. Eftersom judendomens stamfader är Abraham och judendomen ligger i grund för både Islam och Kristendomen kallas de tre tillsammans Abrahamitiska religioner. Källa: https://www.jw.orgDock så innebar inte det att Abraham grundade judendomen, utan judendomens egentlige grundare kallades för Mose och kom att spela en stor roll inom judendomen. För att markera det kallar judarna sig själva “mosaiska trosbekännare” istället för judar ibland. Mose levde under 1300- och 1200- talet före Kristus. Som vuxen fick Mose i uppdrag att leda ut judarna ur slaveriet i Egypten efter att de i flera generationer efter Abraham slutat tro på Gud och som en sorts bestraffning blivit tvingade till slaveri. Efter att Mose lett ut sitt folk ut ur Egypten och påbörjat en ökenvandring i cirka tre månader mötte han Gud i samma berg som han mötte han innan, Sinaiberget.Källa: https://alchetron.com Det var här som han hade fått i uppdrag av Gud som hade visat sig som en brinnande buske och talat om för honom om hans uppdrag. På berget slöt Gud nu ett nytt förbund med Mose och judarna och fick ta emot en lag, som innehöll de tio budorden som kom att bli dess kärna och som än idag följs av judarna men även har blivit en stor del av andra religioner, såsom Kristendomen.Källa: https://www.mises.seNågra exempel på de tio budorden är bland annat, förbud mot stöld, mord, girighet och att ha respekt mot lärare och föräldrar. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om att behandla andra som du själv vill bli behandlad och inte begå gärningar som ger dåliga konsekvenser och respektera Guds lagar och följa traditioner och helgdagar. Förutom att judarna skulle följa Guds lag kom det nya förbundet att innebära att judarna skulle i gengäld av att följa Guds lag, få beskyddning från Gud.Judiska tron  Judarna uppfattar Gud som en ande som är personlig. Judarna anser att Gud är god och kräver därför av människorna att de också ska vara goda. Enligt judendomen är människan skapad till Guds efterbildning och de människor som följer Guds bud, (judarna) kommer att belönas för detta. Men de som är onda och motsvarar från de som följer Guds lag kommer att istället straffas för deras beteende på jorden. En skillnad mellan Judendomen och Kristendomen är att Kristendomen anser att Messias redan har kommit, i form av Jesus Kristus medan både Islam och Judendomen anser att Messias är en person som ska komma och befria världen från allt ont. Respekt och kärlek till medmänniskor har inom religionen kommit att framställas som det allra viktigaste inom judendomen. Enligt judarna är människan skapad för ett liv i glädje. Judarna tror på ett liv efter döden i andligt tillstånd men till skillnad från de andra religionerna är livet efter döden i den judiska läran inte så detaljerad som t.ex. Kristendomen eller Islam. Livet före döden är det väsentliga anser judarna, eftersom Gud har skapat en god värld och därför bör inte människor avstå från det livets goda.Källa: http://varldenshistoria.seJudiska utbredningen Judendomen är den minsta världsreligionen och sägs ha omkring 15 miljoner anhängare. En stor del av judarna är utspridda runt omkring i världen men de flesta finns i USA och i Israel. Trots att judendomen är den minsta världsreligionen så anses den som den allra viktigaste, eftersom den som sagt ligger i grund för både Islam och Kristendomen som sammanlagt har cirka 3,8 miljarder anhängare tillsammans vilket motsvarar ungefär 50% av jordens befolkning. Judendomen kan man säga är en etnisk religion, d.v.s den är bunden till ett folk. Trots judendomens stora betydelse och dess tidiga historia bör den inte jämföras med andra religioner beroende på anhängare. Eftersom judendomen inte är en missionerande religion, vilket betyder att de inte söker fler anhängare så spelar det ingen roll hur många anhängare den har, den ber inte folk bli en del av deras religion. Till exempel om du skulle konvertera till judendomen så skulle du först behöva åka och träffa en rabbin som skulle be dig om att noga överväga ditt beslut till skillnad från t.ex. kristendomen då de skulle vara väldigt glada över att få nya anhängare. Till skillnad från judendomen så blir man inte kristen bara för att ens mamma är det utan man får själv bestämma om man vill vara kristen. Men inom judendomen är det inte så utan om din mamma är jude så räknas även du som jude eftersom du hör till det judiska folket, men bara för det behöver du inte vara en del av den judiska religionen. Anledningen till att mamman ska vara judisk för att man själv ska vara jude istället för pappan är för att judnedomen anser att mammanhar ett starkare band till barnet än pappan och därför anses man som en jude om man har en mamma som är en judinna. Källa: https://www.britannica.comFolkmässigt har USA flest judar i hela världen medan Israel är rankat tvåa. Men procentmässigt är judarna överlägsna i Israel. På grund av det stora procent antalet av judar som finns i Israel så följs traditionerna inom judendomen av nästan alla i hela landet och det finns olika högtider som bevisar detta, bland annat en av den viktigaste högtiden och dagen inom judendomenoch den judiska kalendern, Jom Kippur. Under Jom Kippur är det bland annat förbjudet att äta mat, dricka, sminka sig, köra bil eller ha sexuellt umgänge under förloppet av cirka 25 timmar. För att se hur stor påverkan religionen har i Israel kan man titta på t.ex. motorvägen Tel Aviv under Jom Kippur eftersom den är fylld med massa cyklister, lekande barn och skejtare istället för bilar. Vilket bevisar hur mycket folk följer traditionerna i land jämfört med andra länder. TraditionerSabbatenSabbaten är namnet på den judiska helgen. Under sabbaten vilar man eftersom det sägs att Gud skapade världen på sex dagar och vilade den sjunde. Några regler inom den traditionella judiska sabbaten är att inget arbete får utgöras. Det är inte heller tillåtet att resa, bära saker utomhus, tända eller släcka ljus. Sabbaten börjar från när solen går ner på fredag och slutar när stiger ner på lördagen. Anledning till varför just man använder solen som början och avslut inom sabbaten är eftersom att förr i tiden när man inte hade tid så kunde man förstå att det har gått ett dygn när solen gått ner två gånger. Sabbaten firas varje vecka. Sabbaten förbereds alltid med att kvinnan i huset tänder två ljus och det är inledning på sabbaten. Källa: https://www.vecteezy.comNyår (Rosh ha-Shana)Denna högtid ska påminnas om världens skapelse och firas runt omkring september/oktober som motsvarar månaden tishri i den judiska kalendern och pågår under de första dagarna. Under nyåret, (Rosh hashana) så är det menat att man ska försonas med de människor som man har gjort dåliga gärningar mot och be om förlåtelse. Under Rosh hashana så firar man genom att äta ett traditionellt bröd, Challah, som man doppar i honung som ska symbolisera förhoppningar om ett nytt sött år. Challah är runt eftersom det ska symbolisera den eviga livscykeln. Det finns tre böner som förknippas med rosa gudstjänsten under Rosh hashana. Dessa är Malkhuyot, Zikhronot och Shofarot. Efter varje bön blåser man i en Shofar (ett vädurhorn) som tjänar som en åminnelse av förbundet mellan Gud och Israels folk. Enligt traditionen skall detta väcka människorna till eftertanke.Åtta dagar efter Rosh Hashana firas Yom Kippur, försoningsdagen, vilket är den största helgdagen i JudendomenKälla: https://www.earlylearninghq.org.uk Yom KippurYom Kippur är den heligaste dagen i hela den judiska kalendern. De tio första dagarna i månaden tishrei består av Rosh Hashana de första två dagarna och sedan infaller Yom Kippur på den tionde. Yom Kippur kan även kallas för försoningsdagen, baserat på vad man gör under denna helg dag. Firandet av Yom Kippur är för att minnas då templet i Jerusalem brann ner och under firandet ska man fasta, be böner, be om förlåtelse och som sagt inte köra bil. Förutom allt detta så ska man även delta i långa gudstjänsten i synagogan. Det viktigaste om denna helg dag är att man ska ha försonas med de som man kanske har bråkat med eller man har gjort nåt elakt mot. Som jude har man i uppgift att be om förlåtelse för sina fel innan försoningsdagen men också acceptera en förståelse av någon annan. När det åter är tillåtet att äta efter den långa fastan så serveras havregröt och Chimbu Bröd. Liksom under rosh hashana blåser man även i ett vädurhorn, en shofar, vilket skall väcka människorna till eftertanke. Innan Yom Kippur ska man bära vit skrud och kippa om man är man och tända ett ljus för de avlidna. Källa: https://wonderopolis.orgSymboler Detta är en Davidsstjärna och är den kändaste symbolen inom hela Judendomen. Davidsstjärnan har använts av andra kulturer förutom Judendomen sedan bronsåldern. Det finns många teorier om vad den står för och betyder men några säger att eftersom den är hoptvinnad så går det inte att separera på den, precis som det judiska folket. Medan några säger att den övre delen pekar mot Gud och den nedre delen pekar mot människorna och världen. Heliga skrifter  Olika inriktningarDet finns väldigt många olika inriktningar inom Judendomen, precis som de andra religionerna, men de tre största är, Reformjudendomen, Konservativjudendomen och Ortodox judendomen. Några exempel på inriktningar som är värda att nämna är bland annat, rekonstruktionistisk judendomen och karaitisk judendom.Reformjudendomen: Reformjudendomen, även kallad liberal judendom är starkt individualistisk och anpassad till det moderna samhället. Reformjudar följer inte judiska lagar och ritualer så noga. De firar bara vissa högtider. Reformjudar har behållit de lagar som har att göra med etik. Resten har de tagit bort, det är till exempel viktigt med barmhärtighet och rättvisa. Inom denna riktning är det viktigt att hålla sabbaten för att den skapar en judisk identitet. Reform judarnas sabbatsfirande är dock inte särskilt strikt och de följer inte judiska matregler. Man kanske äter sin vardagsmåltid och går i synagogan på sabbaten, men efter det kan man hitta på andra grejer. Den liberala riktningen ser inte Messias som en person som ska komma. Landet Israel som även sägs vara det land gud gav till Abraham och som är en samlingsplats för judendomen, islam och kristendomen anses inte vara särskilt viktig. Att förbereda för en s.k. messiansk tid (när Messias har kommit) handlar istället om att skapa fred och rättvisa där man bor. Reformjudar skiljer sig inte mellan män och kvinnor som de andra inriktningarna gör. I en reform judisk synagoga sitter män och kvinnor tillsammans och även kvinnor kan vara rabbiner. De anser att könet inte spelar någon roll, den som är mest lämpad för en religiös uppgift bör få utföra uppgiften. Konservativjudendom:Inom konservativ judendomen är Toran viktig, men skrifterna måste tolkas i den tid man lever i. Församlingsmedlemmarna får vara med och diskutera och tolka. Konservativa judar anser att det är viktigt att följa gemensamma högtider. Gudstjänsterna är också mycket viktiga. De konservativa judarna går en medelväg mellan ortodoxa och reformjudar. Deras mål är att bevara det äkta och nödvändigaste i judisk tro. Landet Israel är visserligen viktigt för konservativa judarna, men den messianska tiden handlar lika mycket om att skapa fred och rättvisa här och nu. Kvinnor och män kan sitta tillsammans i synagogan och även kvinnor kan bli rabbiner. Ett annat namn för konservativjudendomen är Masorti. Ortodoxa judar Ortodox judendom kräver mer av sina anhängare än reformjudendom och konservativ judendom. De ortodoxa följer alla sabbats regler och äter endast koshermat. Inom ortodox judendomen är traditionen viktig. De ortodoxa håller därför fast vid gamla judiska traditioner, bland annat Sukkot och Shavuot och vill inte veta av några förändringar. De som är ortodoxa judar följer alla de regler som finns inom den judiska läran. En del ortodoxa judar är dock mer moderna och öppna mot det moderna samhället. Inom modern ortodox judendom utbildar man sig t.ex. gärna i det samhället som man lever i. De judar som följer de religiösa traditionerna och reglerna mest strikt är de ultraortodoxa judarna. Ultraortodoxa judar isolerar sig från omgivningen för att bättre kunna leva för sin religion. Gemensamt för all ortodox judendom är att tron på att Toran är gudomlig och att man ska följa sin religion fullt ut. Bland ortodoxa judar får kvinnor inte studera. Men bland moderna ortodoxa judar kan kvinnor utföra vissa av de uppgifter rabbinerna gör.Ortodoxa judar tror att hela det judiska folket kommer att återvända till Israel när den messianska tiden kommer. Ultraortodoxa judar tror dessutom att Messias kommer att ta gestalt i en verklig person.Ultraortodoxa judar är egentligen mot Israel som statsbildning. Staten Israel strider mot deras grundsynIslamProfeten Muhammed: Profeten Muhammed anses vara Guds sista och bästa profet. Muhammed sägs ha föds 570- talet f.kr och växte upp i staden Mekka på den arabiska halvön. Som vuxen började Muhammed Faktadel: Den som är en anhängare inom Islam kallas för muslim. Idag finns det över 1,6 miljarder muslimer världen över. Vilket gör så att Islam är den näst största religionen i världen. Flest muslimer finns det i Asien som domineras av Islam. Mest muslimer finns i Indonesien som har över 200 miljoner anhängare. Koranen: Koranen är islams heligaste skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Allahs budskap till männsikorna. Koranen har en mycket starkare betydelse för islam och muslimerna än vad bibeln har för kristendomen och kristna. Koranen innehåller Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Det var inte Muhammed som skrev boken utan ärkeängeln Gabriel som gav honom texterna ord för ord. Enligt traditionerna så var det under månaden ramadan som Muhammed mottog texterna och under den månaden så sägs det att han fastade och därför så fastar alla trogna muslimer under månaden ramadan. Koranen är indelad i 114 suror och innehåller många gamla historier, baldn annat skapelsen och syndafloden. Koranen är oftast insvept i lite tyg och ska förvaras helst på en upphöjd plats. För att få röra koranen måste man anses vara ren pga hur helig den  är. För att anses ren måste man bland annat tvätta sig efter samlag, men efter det kan den förbrukas som vanligt. Islams fem grundpelare: Inom islam finns fem grundpelare som berättar det viktigaste inom religionen och hur man ska leva. De utgör även grunden inom islams lära och alla muslimer följer dessa pliktar. Den första och allra viktigaste plikten inom islam kallas för trosbekänelsen och den består i att man erkänner att det endast finns en gud, Allah och muhammed är hans profet. Man måste bli betvittnad av två andra muslimska vittnen för att kunna utföra detta och då säger man: “Det finns bara en gud utom Gud och Muhammed är hans profet”. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom och är en förpliktelse för att lyda Gud och följa profeten.Shia och Sunny:Övrigfakta: Gröna färgen, traditioner, ritualer

Comments are closed.